Aan een nieuwe website voor IKC Albertine Agnes wordt gewerkt!

IKC Albertine Agnes
Vanaf 1 juni 2022 zijn wij een Integraal Kindcentrum (IKC) Albertine Agnes. In de mooie nieuwe locatie aan de Euterpestraat 28-1 bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Wij zijn een integraal kindcentrum waar oprechte aandacht is voor de kinderen volgens het Dalton-principe.

De vijf Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

IKC Albertine Agnes telt momenteel ruim 200 leerlingen en 9 groepen. Daarnaast verzorgt Sinne Kinderopvang de speelleergroepen, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang. In totaal zijn 35 professionele en enthousiaste medewerkers aan ons IKC verbonden.


Van harte welkom!
Bent u nieuwsgierig naar ons nieuw IKC? Wilt u uw kind aanmelden voor onze IKC? U kunt een afspraak maken met de directeur Talia Hager via mail: t.hager@pcboleeuwarden.nl of via telefoonnummer 058 - 213 62 82.

Wij heten u en uw kind (eren) graag van harte welkom!


Hartelijke groet,
Talia Hager


IKC Albertine Agnes
Euterpestraat 28-1
8915 BB Leeuwarden